Họp lớp đầu năm gặp bạn học cũ ngon quá…và cái kết =))

Họp lớp đầu năm cả nhóm thống nhất đi biển, tuy nhiên khi đến nơi thì phát hiện lạc mất hai người, thế là cả bọn nháo nhác hốt hoảng đi tìm, hoá ra 2 anh chị rủ nhau tách đoàn ôn lại “kỷ niệm xưa” 😃

You may also like...