“Mình thấy ăn cơm có gì đâu mà ngon ta? Nó trắng trắng…

Hot Tiktoker kiêm HLV Yoga chia sẻ lý do không bao giờ ăn cơm: “Mình thấy ăn cơm có gì đâu mà ngon ta? Nó trắng trắng… Những thực phẩm có màu đậm mới tốt…”

(Video: Jessica Diễm)

You may also like...